Kraków Airport im. Jana Pawła II

Wygraliśmy przetarg na rozbudowę II i III etapu rozbudowy Portu Lotniczego w zakresie Automatyki.
W naszym zakresie było ułożenie wszystkich potrzebnych instalacji oraz we współpracy z firmą Maraut Service, oprogramowanie, integracja i uruchomienie wszystkich systemów.