NFM (Narodowe Forum Muzyki)

Braliśmy czynny udział w integracji systemu BMS na obiekcie w, którego skład wchodzi sterowanie wentylacją, oświetleniem, CWU.